• نمایندگی

  • کارشناسان فروش

Test-Low-Smoke-Wire-and-Cable

آزمون Low Smoke سیم و کابل مطابق با استاندارد ۶۱۰۳۴-۱-۲ IEC

هدف از انجام این آزمون ارزیابی چگالی دود حاصل از سوختن نمونه سیم و یا کابل در اتاقک دود با استفاده از اندازه گیری میزان نور عبوری از میان دود تولید شده می باشد. Low Smoke بودن برای کابل ها از جمله موارد ایمنی در برابر آتش می باشد. اندازه گیری چگالی دود ، یک جنبه مهم در ارزیابی عملکرد سوخت سیم و کابل ها می باشد که به خارج کردن اضطراری افراد و قابلیت دسترسی برای مهار آتش مرتبط می شود.

 


نتیجه:

سیم و کابل های تولید شده در این شرکت آزمون Low Smoke سیم و کابل مطابق با استاندارد ۶۱۰۳۴-۱-۲ IEC را سپری کرده و این امر باعث بهبود کیفیت محصولات این شرکت شده است.

منبع : سیلیکون کابل یاقوت

مطالب مرتبط