• نمایندگی

  • کارشناسان فروش

Insulation-Resistance-Test

آزمون مقاومت عایقی

هدف از انجام این آزمون اندازه گیری مقاومت عایقی کابل در برابر عبور جریان و تحمل ولتاژ کاری بر اساس استاندارد IEC 60092-350 & IEC 60092-351 می باشد .

 


نتیجه:

سیم و کابل های تولید شده در این شرکت آزمون آزمون اندازه گیری مقاومت عایقی کابل در برابر عبور جریان را سپری کرده و این امر باعث بهبود کیفیت محصولات این شرکت شده است.
 

منبع : سیلیکون کابل یاقوت

مطالب مرتبط