• نمایندگی

  • کارشناسان فروش

Bending test at low temperature

آزمون خمش در دمای پایین

هدف از انجام این آزمون بررسی رفتار مکانیکی و اندازه گیری خمش عایق و روکش کابل های اکسترود شده در دمای پایین می باشدکه طبق استانداردISIRI 5525-504
می باشد.

 


نتیجه:

سیم و کابل های تولید شده در این شرکت آزمونخمش در دمای پایین را سپری کرده و این امر باعث بهبود کیفیت محصولات این شرکت شده است.

منبع : سیلیکون کابل یاقوت

مطالب مرتبط