• نمایندگی

  • کارشناسان فروش


آزمون تیغه ی فشار

این تجهیز به منظور اندازه گیری پایداری حرارتی تحت فشار، طبق استاندارد UIC 895 انجام می پذیرد.

 


نتیجه:

سیم و کابل های تولید شده در کارخانه سیلیکون کابل یاقوت آزمون تیغه ی فشار را سپری کرده و این امر باعث بهبود کیفیت محصولات این شرکت شده است.

منبع : سیلیکون کابل یاقوت

مطالب مرتبط